Showing 1–12 of 36 results

აბაზანის სიფონი აკრილის, აკრილის აბაზანებისთვის | 59970016000

132

დამჭერი შვოთი 2მმ 250ც | K356333

60

დამჭერი შვოთი 3მმ 250ც | K356937

60

მომჭიმი ქანჩი ფილის დაგებისთვის | K353031

68

პირამიდა ფილის დაგებისთვის 100ც | K356355

49

პირამიდა ფილის დაგებისთვის 250ც | K356366

128

სიფონის დამჭერი კერამიკული თეთრი | 6392L003-0159

95

სიფონის დამჭერი ნიკელის | A45148

67

სიფონის დამჭერი ნიკელის დაგუბების ფუნქციით | A45149

95

სიფონის დამჭერი ნიკელის ოქროსფერი დაგუბების ფუნქციით | A4514923

115

სიფონის დამჭერი ნიკელის შავი | A4514836

137

ხელსაბანის და ნიჟარის სიფონი ნიკელის 10.5სმ | A45117

89