• ლოკაცია: თბილისი, ვ. ჯორბენაძის #23
  • გამოყენებული პროდუქცია: კერამიკული ფილები

Related projects