• ლოკაცია: მზიურის პარკი, თბილისი
  • გამოყენებული პროდუქცია: შშმპ სანტექნიკა

Related projects